Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is de nieuwe privacywetgeving, een opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet geldt vanaf dat moment in de gehele Europese Unie.

Persoonsgegevens die wij bewaren
Jeannette Wouthuis Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Privacy verklaring
We hebben onze privacy verklaring bijgewerkt om te voldoen aan de AVG. Lees onze privacy verklaring goed door, zodat u weet wat er in staat. Deze kunt u hier downloaden.